Information

Sted:
Nordkraft, Kjellerups Torv 5, 9000 Aalborg

Lokaler:
Kedelhallen i Nordkraft

Dato:
Fredag – lørdag den 23.-24. oktober 2020.